Świadczone Usługi

Transport osób w przedziale 15-50 osób:

-bus

-autobus

Transport Materiałów i Kruszyw 

Usługi Koparkami i Koparko Ładowarkami

Usługi związane z drogami asfaltowymi i bitymi

-rozściełacz

-walce

-remonter

-równiarka

Usługi związane z Rolnictwem

-belowanie sianokiszonki

-prasowane siana w formie kostek 

-koszenie traw

Usługi związane z całorocznym utrzymaniem dróg

-Sprzątanie dróg (zamiatarki, beczka)

-Odśnieżanie

-Koszenie traw przy poboczach 

-wycinka drzew (zwyżka, rębak) 

 

Walec.png
Sprzątanie.png
Traker.png
Scania_Ż.png
Man.png
iveco.png
Mercedes d.png
Mercedes m.png
Cat.png
Mercedes.png
Multicar  M.png
koparka hiundai gotowiec.png
goła_scania_do_zmniejszenia_160.png
Case.png
autobus scania.png
goły_DO_zmniejszenia_png_160.png
zwyżka_gotowiec.png
goły_rwmbak_do_zmniejszenia_png_160.png